Muzika
Veç Tënden të Japim
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

135

Veç Tënden të Japim

Me falënderim

1. Veç Tënden të japim,

Çfar’do t’jet’ dhurata,

Gjithçka që kemi, ësht’ Tëndja

Nga Ty, Zot, n’mir’besim.

2. Si kujdestar’ t’marrim

Begatit’ prej Teje,

Ndërsa na bekon, me gëzim

T’japim t’parat fryte.

3. T’ngushëllojm’ dhe t’bekojm’,

Ta shërojm’ armikun,

T’vetmin, jetimin ta ndihmojm’,

Pun’ e engjëjve k’tu.

4. Besojm’ n’fjalën Tënde

Dhe n’besim të pakët;

Çfar’do që u bëjm’ njerëzve,

Zot, ne për Ty e bëjm’.

Teksti: William Walsham How, 1823–1897

Muzika: Anonim, përsht. nga Lowell Mason, 1792–1872, dhe George J. Webb, 1803–1887

Fjalët e Urta 3:9

Mateu 25:34–40