Muzika
Para, Shenjtor’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

39

Para, Shenjtor’

Me vendosmëri

1. Para, shenjtor’, me besim në Krishtin,

Me flakën e shpresës që n’zemër ndrin,

Me dashuri për Per’ndin’ dhe njer’zin’.

[Chorus]

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

2. Para, me fjal’n e Krishtit ngopuni.

N’emrin dhe forcën e Tij g’zohuni.

Te Per’ndia drit’ t’përjetshme gje ni.

[Chorus]

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

3. Para, në udh’t e Krishtit duroni.

Dashurin’ e Tij n’vdekshmëri shpallni.

Per’ndia t’thot’: “Ju përjet’si ke ni!”

[Chorus]

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Teksti: Marvin K. Gardner, l. 1952; bazuar te 2 Nefi 31:20. © 1985 IRI

Muzika: Vanja Y. Watkins, l. 1938. © 1985 IRI

2 Nefi 31:20

Helamani 3:28–30