Muzika
Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

119

Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot

Me ngazëllim

1. Zoti Krisht ësht’ ngritur sot, Aleluja!

Engjëjt, njer’zit të gjith’ thon’, Aleluja!

Me triumf e ngazëllim, Aleluja!

Q’ejt këndojn’, toka osh’tin, Aleluja!

2. Puna shëlbuese u dha, Aleluja!

Betej’n sot fituar ka, Aleluja!

Agoni’ e Tij mbaroi, Aleluja!

Err’sir’ më tokën s’mbulon, Aleluja!

3. Mbreti rron prap’ plot lavdi, Aleluja!

Vdekje ku ke thumbin ti? Aleluja!

Vdiq që shpirtrat t’na shpëtoj’, Aleluja!

Varr, fitoren ku e ke ti? Aleluja!

Teksti: Charles Wesley, 1707–1788

Muzika: Anon., Lyra Davidica, 1708

Mateu 28:5–6

1 Korintasve 15:20, 53–57