Muzika
Lutja e Fshehtë
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

82

Lutja e Fshehtë

Plot mendim

1. Ka një koh’ plot paqe, qet’si,

Shqet’simet s’e trazojn’;

Kur un’ para Zotit bie

Në gjunj’ në lutje t’fsheht’.

[Chorus]

Zemra për lutje u ktheft’,

Lutu në fsheht’si çdo dit’,

Që ky fat i dhën’ njer’zve,

Shpirtin ma lidht’ me qiellin.

2. Udha e drejt’, e ngusht’ për n’qiell,

Ku engjëjt lavd’rime

I këndojn’ Perëndis’, gjendet

Përmes një lutje t’fsheht’.

[Chorus]

Zemra për lutje u ktheft’,

Lutu në fsheht’si çdo dit’,

Që ky fat i dhën’ njer’zve,

Shpirtin ma lidht’ me qiellin.

3. Kur lundroj mes stuhis’ s’jetës,

T’dëshp’rimit tallaze,

Gjej ngush’llim t’di se Per’ndia

Më d’gjon në lutje t’fsheht’.

[Chorus]

Zemra për lutje u ktheft’,

Lutu në fsheht’si çdo dit’,

Që ky fat i dhën’ njer’zve,

Shpirtin ma lidht’ me qiellin.

4. Kur gjemba në shteg përhapen,

Nga armiqt’ pengohem,

Shpëtimtari në ndihm’ do m’vij’,

N’se kërkoj n’lutje t’fsheht’.

[Chorus]

Zemra për lutje u ktheft’,

Lutu në fsheht’si çdo dit’,

Që ky fat i dhën’ njer’zve,

Shpirtin ma lidht’ me qiellin.

Teksti dhe muzika: Hans Henry Petersen, 1835–1909

Mateu 6:6

Alma 33:3–11