Muzika
Zot, me Bekim t’Largohemi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

95

Zot, me Bekim t’Largohemi

Plot mendim

1. Zot, me bekim t’largohemi;

Zemrat na mbush me paq’, g’zim.

Gjith’ dashurin’ Tënde t’kemi,

Të ngadh’njejm’ n’shëlbuesin hir.

O na fresko, o na fresko,

Kur udh’tojm’ nëpër shkret’tir’,

O na fresko, o na fresko,

Kur udh’tojm’ nëpër shkret’tir’.

2. T’falemi dhe t’adhurojmë

Për zërin e ungjillit.

Në zemrat dhe jetën tonë

T’jen’ frytet e shpëtimit.

Gjithmon’ besnik’, gjithmon’ besnik’,

Ndaj së vërtetës t’jemi.

Gjithmon’ besnik’, gjithmon’ besnik’,

Ndaj së vërtetës t’jemi.

Teksti: John Fawcett, 1740–1817

Muzika: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Psalmet 31:23–24

Doktrina e Besëlidhje 6:13