Muzika
Tempuj t’Shenjt’ në Mal t’Sionit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

187

Tempuj t’Shenjt’ në Mal t’Sionit

Me guxim

1. Tempuj t’shenjt’ në mal t’Sionit

Ndrijn’ në madh’shti fisnike,

Udh’ t’ekzaltimit, simbole

Të dashuris’ hyjnore.

Dhe portat me mir’si bëjn’ shenj’

Drejt qetësis’ dhe lutjes,

F’mijët trima të premtimit

Shërbim t’shenjt’ japin atje.

2. At’ i mëshirshëm dhe hirplot’,

Zemrat pastro, t’lutemi;

T’shëlbimit mision të bekosh

Në shtëpin’ e shenjt’ çdo dit’,

Gjersa me par’ardh’sit besnik’,

Ne t’vulosur përjet’sisht,

N’bashkim çelestial të lidhur,

Me hosana t’këndojm’ Ty.

3. Me zë t’lart’, lavde t’përjetshme,

N’himne këndo kor qiellor

Për t’lavdishmin Mbret Emanuel!

Këndo me t’sotmit shenjtor’!

Malet me g’zim të thërrasin,

Plot hare luginat t’jen’,

Ndërsa yjet brohorasin

Se rob’rit do t’çlirohen.

Teksti: Archibald F. Bennett, 1896–1965. © 1948 IRI

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Doktrina e Besëlidhje 138:47–48

Doktrina e Besëlidhje 128:22–24