Muzika
Këng’n e Shenjt’ Ti Butë Ngri
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

84

Këng’n e Shenjt’ Ti Butë Ngri

Me adhurim

1. Këng’n e shenjt’ ti butë ngri,

Që Shabati prap’ të vij’

Që ne t’pushojm’,

Që ne t’pushojm’,

Për bekim t’beku arve,

Perëndin’ t’falenderojm’,

Perëndin’ t’falenderojm’.

2. Dit’ e shenjt’, pa përpjekje –

Le t’kërkojm’ jet’ t’përjetshme,

Atë shpërblim,

Atë shpërblim,

Në kujtim të Zo tit ton’,

Sakramen tin të marrim,

Sakramentin të marrim.

3. Ëmbël tingullin rritim

Si dhurata ne sjellim

Zemra t’thyera,

Zemra t’thyera,

Si sakri fic’ plot dëshir’,

Për çfar’ jep hiri i Tij,

Për çfar’ jep hiri i Tij.

4. I shenjt’, i shenjt’ ësht’ Zoti.

E çmuar fjala e Tij:

Pendim t’jetosh,

Pendim t’jetosh,

Dhe sikur shum’ m’ka te t’kesh,

O, pendo hu që t’falesh,

O, pendohu që t’falesh.

Teksti: William W. Phelps, 1792–1872. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Thomas C. Griggs, 1845–1903

Doktrina e Besëlidhje 59:8–12

Isaia 1:16–18