Muzika
Erdhi në një Mesnat’ të Qart’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

126

Erdhi në një Mesnat’ të Qart’

Me gjallëri

1. Erdhi në një mesnat’ të qart’,

Këng’ e lasht’ lavdi plot,

Nga engjëj që prekin harpat,

Përkulur përmbi tok’:

“Paqe në tok’, njer’zve mir’si

Prej t’hirshmit Mbret qiellor”.

Bota dëgjon në qetësi

Që ja engjëjt këndojn’.

2. Vijn’ përmes q’ejve të hapur

Me krahët plot paqe,

Të gjith’ botën e lodhur mbush

Muzika qiellore.

Mbi fushat e trishtuara

Përkulen, fluturojn’,

Dhe mbi tingujt e rrëmujës,

Engjëjt e shenjt’ këndojn’.

3. Se ditët që profetët pan’,

Me nxitim po afrojn’,

Kur koha që më par’ u tha,

Vjen n’vitet që pasojn’.

Kur qielli dhe toka e re,

T’Paqes Princ, Mbret t’pranojn’

Dhe tër’ bota këngën jehon

Tani engjëjt këndojn’.

Teksti: Edmund H. Sears, 1810–1876

Muzika: Richard S. Willis, 1819–1900

Lluka 2:8–17

Alma 5:50