Muzika
Ungjilli Sjell t’Ëmblën Paqe
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

12

Ungjilli Sjell t’Ëmblën Paqe

Me përkushtim

1. Ungjilli atij që kërkon,

I sjell t’ëmblën paqe.

N’krah’t e tij me drit’ q’rrezaton,

Qart’son kuptim’n t’njer’zve.

2. Ligjet e tij jan’ hyjnore,

Tregojn’ t’Atit kujdes’.

Dashuri dhe mëshir’ atje,

Në çdo urdhër shkëlqejn’.

3. Zhduken traditat pa besim,

Mosbesimin largon.

Të zymtat re plot kërcënim

Arsyes ia nënshtron.

4. Ne që Emrin e shenjt’ e dim’,

Nga çdo m’kat qëndrojm’ larg.

At’her’ në zemër të dëlir’,

Na mban e Shpirtit flak’.

5. Shum’ shpejt i tunduesit pushtet

Dhe m’kati s’do ngacmojn’,

Paqen s’do shqetësojn’ sektet,

As g’zimin s’do dëmtojn’.

6. Ajo që n’pjes’ ësht’ marr’ tani,

E pjesshme më s’do t’jet’.

Nga Ai, te kush besim kemi,

E gjitha do t’kthehet.

7. T’kemi në shpirtrat tan’ durim,

Gjersa të vij’ Ai.

Drejt shenjës së thirrjes t’ecim;

Pran’ shëlbimit t’jemi.

Teksti: Mary Ann Morton Durham, 1826–1897

Muzika: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI

Psalmet 119:165

Psalmet 119:97–104