Muzika
Jezus, Mbret i Fort’ në Sion
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

147

Jezus, Mbret i Fort’ në Sion

Me dinjitet

1. Jezus, Mbret i fort’ në Sion,

Veç Ti udh’heqsi yn’ je.

Në urdhrin Tënd mbështetemi;

Askënd s’ndjekim veç Teje.

2. Si simbol i pasionit Tënd

Dhe t’fitores mbi varrin,

Ne që njohim shpëtimin Tënd,

Nën uj’ hyjm’ për pagëzim.

3. Pa frik’ nga përçmim’ i botës,

Shtegun e lasht’ ndjekim ne,

T’varrosur me Zotin, t’ngritur

Në një jet’ hyjnisht të re.

Teksti: John Fellows, v. 1785. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI

Romakëve 6:3–6

Doktrina e Besëlidhje 76:51–52