Muzika
E Di, Ati Im Rron
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

197

E Di, Ati Im Rron

Me butësi

1. E di, Ati im rron dhe mua më do fort.

Shpirti mua më pëshpërit, ësht’ e vërtet’ më thot’,

Ësht’ e vërtet’ më thot’.

2. Më çoi n’tok’ q’planin e Tij me besim t’jetoj.

Shpirti mua më pëshpërit, se un’ mundem më thot’,

Se un’ mundem më thot’.

Kur luhet në organo, përdorni vetëm tastet (jo pedalet).

Teksti dhe muzika: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1969 IRI

Moroni 10:5

Abrahami 3:22–28