Muzika
Mësom’ të Eci në Drit’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

199

Mësom’ të Eci në Drit’

Plot lutje

1. Mësom’ në drit’n e dashuris’ s’Tij t’ec’;

Mësom’ t’i lutem Atit Tim në qiell;

Mësom’ se çfar’ ësht’ e drejt’ un’ të di;

Mësom’, mësom’ të eci në drit’.

2. Eja fëmi’ së bashku të mësojm’

Urdh’rimet e Tij, që ne të mund t’shkojm’

Në pranin’ e Tij, t’rrojm’ me Të përs’ri –

Gjithmon’, gjithmon’ të ecim në drit’.

3. At’ Qiellor ne sot të falënderojm’

Për k’shill’n e dashur q’udhën na tregon.

Mir’njohës, t’lëvdojm’ me këng’ plot ngaz’llim!

Me g’zim, me g’zim do t’ecim në drit’.

Teksti dhe muzika: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1958 IRI

Isaia 2:5

Efesianëve 5:8