Muzika
Jezus, Vet’ Mendimi për Ty
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

79

Jezus, Vet’ Mendimi për Ty

Me nderim

1. Jezus, vet’ mendimi për Ty

Ëmbël zemrën m’pushton;

Por ësht’ m’e ëmbël të t’shoh

Ty N’pranin’ Tënde t’pushoj.

2. Zëri s’këndon, n’zemër nuk hyn,

Kujtesa s’mund të gjej’

Më t’ëmbël fjal’ se emri Yt,

Shpëtimtar i njer’zve!

3. Shpres’ e çdo zemre plot pendim,

Gëzim i t’butëve,

Sa i dashur me mëkatarin!

Sa i mir’ me ’ta q’kërkojn’!

4. Jezus, siç do t’jesh shpërblimi,

G’zimi yn’ qofsh veç Ti;

Jezus, lavdia jon’ qofsh Ti,

Tani dhe n’përjet’si.

Teksti: Marrë nga Bernard i Clairvaux, rreth 1091–1153; përkth. nga Edward Caswall, 1814–1878

Muzika: John B. Dykes, 1823–1876

Psalmet 104:34

Enosi 1:27