Muzika
Sepse Mua Shum’ m’Ësht’ Dhën’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

136

Sepse Mua Shum’ m’Ësht’ Dhën’

Fjalët për Sepse Mua Shum’ m’Ësht’ Dhën’ -n nuk mund të përfshihen për shkak të kufizimeve licencimi.

Teksti: Grace Noll Crowell, 1877–1969, ndrysh. Nga Drita e Viteve, © 1936, 1964 Harper San-Francisko.

Muzika: Phillip Landgrave, l. 1935. © 1975 Broadman Press. I rezervohen të gjitha të drejtat. E drejta ndërkombëtare e autorit e siguruar.

Përdoret me leje. Ndalohet bërja e kopjeve pa leje me shkrim nga zotëruesi i të drejtës së autorit.

Jakobi 2:17–19

Mosia 18:27–29