Muzika
Lavdi Burrit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

19

Lavdi Burrit

Me forcë

1. Lavdi burrit që me Jehovën foli!

Jezus’ e vajosi Shikues, Profet.

Bekuar të hap’ k’të kohë të fundit,

Mbret’rit e lëvdojn’, e nderojn’ kombet.

[Chorus]

Lavdi Profetit, të ngjitur në qiell!

Tradhtar’t, tiranët e luftojn’ më kot.

Bashk’ me Per’nditë për v’llez’rit kujdeset;

Vdekja heroin më nuk e mund dot.

2. Lavdi kujtimit, ai vdiq si dëshmor;

Emr’i tij fisnik past’ nder dhe bekim!

Gjat’ do t’i lu tet qiellit gjaku i tij,

Q’vras’sit derdhën, por toka thur lëvdim.

[Chorus]

Lavdi Profetit, të ngjitur në qiell!

Tradhtar’t, tiranët e luftojn’ më kot.

Bashk’ me Per’nditë për v’llez’rit kujdeset;

Vdekja heroin më nuk e mund dot.

3. E madhe la vdia, pa fund prift’ria.

Sot dhe gjithmon’ ai çelsat do t’ket’.

Besnik, i vër tet’ do hyj’ n’tijën mbret’ri,

I kuror’zuar mes t’lasht’ve profet’.

[Chorus]

Lavdi Profetit, të ngjitur në qiell!

Tradhtar’t, tiranët e luftojn’ më kot.

Bashk’ me Per’nditë për v’llez’rit kujdeset;

Vdekja heroin më nuk e mund dot.

4. Sakrifica sjell të qiellit bekime;

Toka gjakun e tij du het t’shlyej.

Zgjoje botën për hir të drejtësisë.

Prap’ gjith’ bota ta njoh’ “Vëllan’ Jozef”.

[Chorus]

Lavdi Profetit, të ngjitur në qiell!

Tradhtar’t, tiranët e luftojn’ më kot.

Bashk’ me Per’nditë për v’llez’rit kujdeset;

Vdekja heroin më nuk e mund dot.

Teksti: William W. Phelps, 1792–1872

Muzika: Këngë popullore skoceze

Doktrina e Besëlidhje 135

2 Nefi 3:14–15