Muzika
Rrezëllim Ka Sot në Shpirtin Tim
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

142

Rrezëllim Ka Sot në Shpirtin Tim

Plot gëzim

1. Rrezëllim ka sot në shpirtin tim,

Më madh’shtor, më shum’ ndrin

Nga ç’shkëlqen në çdo qiell tok’sor,

Se Jezusi ësht’ drit’.

[Chorus]

O, ka rrezëllim t’bekuar,

Kur plot paqe dhe g’zim jan’ çastet.

Kur f’tyr’ e Jezusit buz’qesh,

Rrezëllim në shpirt gjendet.

2. Veç muzik’ ka sot në shpirtin tim,

Një këng’ për Mbretin tim,

Jezusi mundet të dëgjoj’,

Këngët që dot s’këndoj.

[Chorus]

O, ka rrezëllim t’bekuar,

Kur plot paqe dhe g’zim jan’ çastet.

Kur f’tyr’ e Jezusit buz’qesh,

Rrezëllim në shpirt gjendet.

3. Veç pranver’ ka sot në shpirtin tim,

Se, kur pran’ ësht’ Zoti,

Pëllumb’ i paqes m’cicërin,

Shfaqen lule t’hirit.

[Chorus]

O, ka rrezëllim t’bekuar,

Kur plot paqe dhe g’zim jan’ çastet.

Kur f’tyr’ e Jezusit buz’qesh,

Rrezëllim në shpirt gjendet.

4. Kënaq’si ka sot në shpirtin tim

Dhe lavd, dashuri, shpres’,

Për bekimet që jep Ai,

Për gëzimet lart n’qiell.

[Chorus]

O, ka rrezëllim t’bekuar,

Kur plot paqe dhe g’zim jan’ çastet.

Kur f’tyr’ e Jezusit buz’qesh,

Rrezëllim në shpirt gjendet.

Teksti: Eliza E. Hewitt, 1851–1920

Muzika: John R. Sweney, 1837–1899

Isaia 60:19

Psalmet 16:9, 11