Muzika
Lutja Ësht’ Dëshir’ e Shpirtit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

83

Lutja Ësht’ Dëshir’ e Shpirtit

Plot paqe

1. Lutja ësht’ dëshir’ e shpirtit,

Me zë o pa shprehur,

Që dridhje I jep krah’rorit

Si një zjarr i fshehur.

2. Lutja ësht’ thelb’ i psher’timës,

Vështrim i syrit lart,

Rënia e lotit kur askush

Veç Per’ndis’ nuk ësht’ pran’.

3. Lutja ësht’ fjala më e thjesht’

Që buz’ e foshnjës nxjerr;

Lutja, melodit’ më t’larta

Për Madhërin’ në qiell.

4. Lutja ësht’ fryma për jetën,

Ajri i t’krishterit,

Parulla tek t’vdekjes porta,

Me të hyn n’qiell ai.

5. Lutja ësht’ zë i m’katarit

T’penduar që kthehet,

Kur engjëjt me këngë gëzojn’

Dhe thon’: “Ja, ai lutet!”

6. Shenjtorët në lutje tok rrin’

Në fjal’, mendje, veprim,

Ndërsa me Atin dhe Birin

Gëzojnë shoqërim.

7. Lutje nuk ka vetëm në tok’,

Shpirti i Shenjt’ lutet,

Dhe Jezus’ te fron’ i Atit

Për m’katarët lutet.

8. Ti që te Per’ndia na sjell,

Jeta, e Vërteta!

Shtegun e lutjes që Ti shkel,

Zot dhe ne mësona.

Teksti: James Montgomery, 1771–1854

Muzika: George Careless, 1839–1932

3 Nefi 13:5–13

3 Nefi 18:15–20

Jakobit 5:16