Muzika
Shtëpin’ Tënde Per’ndi, Duam
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

157

Shtëpin’ Tënde Per’ndi, Duam

Me nderim

1. Shtëpin’ Tënde Per’ndi,

Duam, ku nderi ësht’.

I sh’pis’ Tënde gëzim

Çdo g’zim tok’sor pas lë.

2. Ësht’ shtëpi e lutjes

Ku shërb’torët mblidhen,

Ti je, o Zot, atje

T’zgjedhurit Tënd përsh’ndet.

3. Duam fjalën e jet’s

Që për paqen tregon,

Për qet’sin’ mes grindjes,

G’zimet që kurr’ s’mbarojn’.

Teksti: William Bullock, 1797–1874

Muzika: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI

Psalmet 26:8

Doktrina e Besëlidhje 84:43–44