Muzika
M’sues, Furtuna po Shtohet
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

55

M’sues, Furtuna po Shtohet

Me zjarr

1. M’sues, furtuna po shtohet!

Valët lart ja po ngrihen!

Qielli nga err’sira po zihet.

Streh’ ose ndihm’ pran’ s’gjendet.

Nuk ke frik’ se ne do t’mbarojm’?

Në gjum’ si po pushon

Kur kaq çmendurisht një varr në thell’si

Çdo çast po na kërcënon?

[Chorus]

Era dhe valët do të binden Ty:

Paq’, qet’si. Zem’rimi i detit plot stuhi,

As djajt’, as njer’zit, as çfar’do që të vij’,

S’ka uj’ të gëlltis’ anijen ku rri

Zoti i detit, tokës dhe qiellit.

Të gjith’ ëmbëlsisht të binden Ty:

Paq’, qet’si; paq’, qet’si.

Të gjith’ ëmbëlsisht të binden

Ty: Paq’, paq’, qet’si.

2. M’sues, mbushur me ankth në shpirt

Sot në hidh’rim përkulem.

Në thell’si zemra më shqet’sohet.

Zgjohu, më shpëto, t’lutem!

Përrenj mëkati dhe ankthi

Shpirtin tim po pushtojn’

Dhe po mbaroj! Po mbaroj! Mësues.

O, nxito dhe më ndihmo!

[Chorus]

Era dhe valët do të binden Ty:

Paq’, qet’si. Zem’rimi i detit plot stuhi,

As djajt’, as njer’zit, as çfar’do që të vij’,

S’ka uj’ të gëlltis’ anijen ku rri

Zoti i detit, tokës dhe qiellit.

Të gjith’ ëmbëlsisht të binden Ty:

Paq’, qet’si; paq’, qet’si.

Të gjith’ ëmbëlsisht të binden

Ty: Paq’, paq’, qet’si.

3. M’sues, tani tmerri mbaroi.

Natyra ëmbël pushon.

Dielli mbi liqen pasqyrohet,

Krahërori im gëzon.

Rri k’tu, Shëlbues i bekuar!

Vetëm të mos qëndroj

Dhe në port do t’arrij plot me gëzim,

Në breg me hare t’pushoj.

[Chorus]

Era dhe valët do të binden Ty:

Paq’, qet’si. Zem’rimi i detit plot stuhi,

As djajt’, as njer’zit, as çfar’do që të vij’,

S’ka uj’ të gëlltis’ anijen ku rri

Zoti i detit, tokës dhe qiellit.

Të gjith’ ëmbëlsisht të binden Ty:

Paq’, qet’si; paq’, qet’si.

Të gjith’ ëmbëlsisht të binden

Ty: Paq’, paq’, qet’si.

Teksti: Mary Ann Baker, rreth 1831–1921

Muzika: H. R. Palmer, 1834–1907

Mateu 8:23–27

Marku 4:36–41