Muzika
Me Nderim, But’si Tani
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

107

Me Nderim, But’si Tani

Me nderim

1. Me nderim, but’si tani,

Kokën ul me përul’si.

I shp’tuar për mua mendo;

Çfar’ kam bër’ për ty mendo.

Me gjakun pikuar shi,

Djers’ prej dhembjes s’agonis’,

N’kryq trupi i im u var,

Un’ dhe ty të shpëtova.

2. Në k’të buk’ bekuar për ty,

Simbol të trupit tim shih;

Në k’të uj’ që sot ti merr,

Simbol t’gjakut tim të shenjt’.

Kujto se çfar’ u krye

Që m’katari t’fitohej.

N’kryq në Kalvari atje

Për ty vuajta vdekjen.

3. Nga zemra hiq gjith’ grindjen;

Me v’llez’rit n’paqe të jesh.

Fal, siç do t’ishe dhe ti,

I falur nga un’ tani.

N’besimin e shenjt’ t’lutjes

Hidh mbi mua gjith’ kujdesjet,

Dhe hiri i Shpirtit tim

Për ty do t’jet’ si burim.

4. Te froni un’ ndërmjet’soj;

Për ty përgj’rohem gjithmon’.

T’kam dashur si mikun tim,

Me dashuri pa mbarim.

Ji i bindur, t’përgj’rohem,

Plot lutje, kujdes përher’,

Ndaj meje besnik të jesh,

Q’Shpëtimtari yt të jem.

Teksti: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Muzika: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Doktrina e Besëlidhje 45:3–5

Doktrina e Besëlidhje 19:16–19