Muzika
Shkëlqen Fort Mëshir’ e Atit (Kori i Burrave)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

213

Shkëlqen Fort Mëshir’ e Atit

Kori i Burrave

Me zjarr

1. Shkëlqen fort mëshir’ e Atit

Nga fanar’ i Tij përher’,

Por ne na cakton të ruajm’

Gjith’ dritat që jan’ në breg.

[Chorus]

Lër dritat e ul’ta t’ndriçojn’;

Përmes val’ve rreze t’çosh.

Një detar t’trembur, t’munduar,

Mund ta ruash, ta shpëtosh.

2. Nat’ e zymt’ e m’katit ka rën’;

Dallg’t gjëmojn’ t’egërsuara.

Syt’ e etur shohin, kërkojn’,

Përgjat’ bregut për drita.

[Chorus]

Lër dritat e ul’ta t’ndriçojn’;

Përmes val’ve rreze t’çosh.

Një detar t’trembur, t’munduar,

Mund ta ruash, ta shpëtosh.

3. Ngri lart t’dobtën llamb’,

o vëlla; Mes furtun’s detar’ i shkret’,

Që përpiqet t’arrij’ në port,

N’err’sir’ mund të përhumbet.

[Chorus]

Lër dritat e ul’ta t’ndriçojn’;

Përmes val’ve rreze t’çosh.

Një detar t’trembur, t’munduar,

Mund ta ruash, ta shpëtosh.

Teksti dhe muzika: Philip Paul Bliss, 1838–1876

Doktrina e Besëlidhje 18:10–16

1 Gjonit 2:10