Muzika
Më Udh’hiq në Jet’ t’Përjetshme
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

27

Më Udh’hiq në Jet’ t’Përjetshme

Me dinjitet

1. Më udh’hiq në jet’ t’përjetshme

Prej t’ungjillit thirrje t’shenjt’.

Premtimi Yt me mua qëndroft’;

Për gjithçka forcë më jep.

2. At’, gjith’ zemrën time ta jap;

Tër’ shërbimi për Ty t’jet’.

M’udh’hiq kur kërkoj n’përul’si;

Tënden drit’ t’dashur më jep.

3. Dëgjom’ kur me but’si lutem;

Si dita Jote forc’ t’kem.

Besim, dije më t’madhe m’jep;

At’, bekom’ kur un’ lutem.

Teksti: John A. Widtsoe, 1872–1952. © 1948 IRI

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Psalmet 143:10

Doktrina e Besëlidhje 42:61