Muzika
Per’ndia Ësht’ Dashuri
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

43

Per’ndia Ësht’ Dashuri

Me butësi

1. Toka me mij’ra lule,

Ajri me shi dhe rreze,

Q’elli me hap’sir’ t’pafund,

Deti me shkëlqim gjithkund –

T’gjitha rreth e në lart’si Thon’:

Per’ndia ësht’ dashuri.

2. Tingujt përmes kodrave,

Në lugina dhe pyje,

Të zogjve dhe të puhis’,

Pëshpëritin me but’si –

Këng’ të shenjta në lart’si Thon’:

Per’ndia ësht’ dashuri.

3. Të gjith’ shpresat që fillojn’

Nga thell’sia e zemrës,

Gjith’ hareja që buron

Prej shtëpive të tokës,

Të gjith’ zërat në lart’si Thon’:

Per’ndia ësht’ dashuri.

Teksti: Thomas R. Taylor, 1807–1835, ndrysh. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Thomas C. Griggs, 1845–1903

1 Gjonit 4:7–8

Moisiu 6:63