Muzika
Fëmi’ i Per’ndis’ Jam
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

196

Fëmi’ i Per’ndis’ Jam

Me zjarr

1. Fëmi’ i Per’ndis’ jam,

Këtu Ai më çoi,

Me prindër t’dashur dhe të mir’,

Një sh’pi në tok’ m’dhuroi.

[Chorus]

Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

Rrugën që ta gjej.

Ç’duhet të bëj më mëso,

Të rroj me Të në qiej.

2. Fëmi’ i Per’ndis’ jam,

Nevoj’ kam un’ gjithmon’;

Ndihmom’ që fjal’t e Tij t’kuptoj

Gjersa nuk është von’.

[Chorus]

Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

Rrugën që ta gjej.

Ç’duhet të bëj më mëso,

Të rroj me Të në qiej.

3. Fëmi’ i Per’ndis’ jam.

Bekime pres përher’;

Po t’mësoj t’bëj vullnet’n e Tij,

Me Të do rroj dhe nj’her’.

[Chorus]

Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

Rrugën që ta gjej.

Ç’duhet të bëj më mëso,

Të rroj me Të në qiej.

Teksti: Naomi W. Randall, 1908–2001. © 1957 IRI

Muzika: Mildred T. Pettit, 1895–1977. © 1957 IRI

Psalmet 82:6

Mosia 4:15

Doktrina e Besëlidhje 14:7