Muzika
Per’ndia Ësht’ në t’Shenjtin Tempull
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

70

Per’ndia Ësht’ në t’Shenjtin Tempull

Me nderim

1. Per’ndia ësht’ në t’shenjtin tempull.

Mendime tok’sor’ heshtni,

Kur me nderim jemi mbledhur,

Para Tij përkulemi.

Ai me ne ësht’, sot dhe gjithmon’,

Kur emrin e Tij th’rresim,

N’çdo përpjekje t’mir’ na ndihmon,

Udh’heq drejt qëllimit t’mir’.

2. Per’ndia ësht’ në t’shenjtin tempull,

N’mendjen e d’lir’ dhe të shenjt’,

N’zemrën e thjesht’, të përulur,

N’shpirtin nga m’kat’ pastruar.

At’her’ na hiq çdo ndjenj’ t’ulët.

O Zot, lart tek Ti na ngri,

Shpirtrat tan’, n’përkushtim, për Ty

T’jen’ tempuj adhurimi.

Teksti: Anon., Hymns of the Spirit, 1864

Muzika: Frank W. Asper, 1892–1973

Doktrina e Besëlidhje 97:15–17

1 Korintasve 3:16–17