Muzika
Lavd’rim Per’ndis’ q’Bekime Sjell
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

153

Lavd’rim Per’ndis’ q’Bekime Sjell

Me madhështi

Lavd’rim Per’ndis’ q’bekime sjell;

Lavd’rim nga krijesat nën qiell;

Ju engjëj lëvdoni nga qiejt,

Atin, Birin dhe Frym’n e Shenjt’.

Teksti: Thomas Ken, 1637–1711

Muzika: Louis Bourgeois, rreth 1510–1561. Nga Genfer Psalter, shekulli i 16-të.

Psalmet 148:1–2, 10–14

Efesianëve 1:3