Muzika
Shih Shëlbuesin e Madh që Vdes
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

111

Shih Shëlbuesin e Madh që Vdes

Me nderim

1. Shih Shëlbuesin e madh që vdes,

Që të kënaq’ një ligj pa shpres’.

Ai vdes një flijim për m’katin,

Ai vdes një flijim për m’katin,

Që ne t’jetojm’, t’fitojm’ lavdi.

2. Dhembjet e Tij t’ligjt’ i qeshën,

N’duar e këmb’ vrima i bën’;

Dhe me fjal’ fyese, përbuzje,

Dhe me fjal’ fyese, përbuzje,

Kuror’ gjembash i vun’ n’krye.

3. Dhe ndon’se n’agoni u var,

Fjal’ mërmërit’se Ai s’tha.

Detyrën e lart’ plotësoi,

Detyrën e lart’ plotësoi,

Vullnet’n e A tit lartësoi.

4. “O At’, k’të kup’ prej meje hiq.

Por në se do, un’ prap’ e pi.

E kreva punën që m’dhe Ti,

E kreva punën që m’dhe Ti;

Shpirtin Tim me rre prap’ tek Ti.”

5. Ai vdiq dhe nga pamja plot frik’

Dritën e tij largoi dielli!

Toka u drodh, natyra tha:

Toka u drodh, natyra tha:

“Një Perëndi sot vdekur ka!”

6. Ai rron – Ai rron. Me përul’si

K’to simbole të shenjt’ marrim,

Si shenjtor’ t’kohës son’ kërkojm’,

Si shenjtor’ t’kohës son’ kërkojm’,

Sipas vullnetit t’Tij të rrojm’.

Teksti: Eliza R. Snow, 1804–1887

Muzika: George Careless, 1839–1932

Doktrina e Besëlidhje 18:11

Lluka 22:42

Lluka 23:46