Muzika
Emrit t’Jezusit t’i Këndojm’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

104

Emrit t’Jezusit t’i Këndojm’

Me zjarr

1. Emrit t’Jezusit t’i këndojm’,

T’i japim nder, lavdi,

Atij q’u gja kos n’Ka lvari,

Vdiq që ne t’rrojm’ përs’ri.

2. Portat e varrit Ai kaloi;

Shpëtim qe këng’ e Tij;

Shpirtrat e m’ka tar’ve thirri

T’shkojn’ n’turmën e qiellit.

3. Çelsa t’vdekjes, t’ferrit mori,

Kok’n e gjarprit shtypi;

Dyert e bur gut Ai hapi,

Varri l’shoi t’vdekurit.

4. Buka dhe uji për faq’sojn’

Flijimin për m’katin;

Shenjtor’, merrni dhe dësh moni

Se Atë kujtoni.

Teksti: Richard Alldridge, 1815–1896

Muzika: Joseph Coslett, 1850–1910

2 Nefi 9:5, 10–12

Moisiu 4:20–21