Muzika
Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

32

Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’

Fjalët për Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’ -n nuk mund të përfshihen për shkak të kufizimeve licencimi.

Teksti: Shën. Françesku i Asisit, 1182–1226; përkth. nga William H. Draper, 1855–1933. Përkthimi anglisht © G. Schirmer, Inc.

Muzika: Geistliche Kirchengesänge, Köln, 1623; përsh. Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. Muzika nga English Hymnal. Përdoret me leje nga Oxford University Press. Ndalohet bërja e kopjeve pa leje me shkrim nga

Psalmet 148

Doktrina e Besëlidhje 128:23