Muzika
Eni, t’i Këndojm’ Zotit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

9

Eni, t’i Këndojm’ Zotit

Plot gëzim

1. Eni, t’i këndojm’ Zotit lavdi.

Në k’to dit’ t’fundit

Ai ngriti Një pro fet t’ri vendos’,

T’bekuarin ungjill për Të.

Eni Zotin n’këng’ t’adhurojmë!

2. Të lashtët profet’ e pan’ k’të dit’,

Me këng’ treguan t’saj’n lavdi.

T’dashurin profet pan’,

Që filloi të plot’sis’ koh’.

Eni Zotin n’këng’ të përlëvdojm’!

3. Çel’sat e prift’ris’ së tonit Zot

Po na rivendosen të plot’,

Bekime t’na japin

Dhe forc’ hyjnore t’na shfaqet.

Eni Zoti n’këng’ të bekohet!

Teksti dhe muzika: Gerrit de Jong i Riu, 1892–1978

2 Nefi 3:5–7

1 Kronikave 16:8–10