Muzika
Sa i Madh Je Ti
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

42

Sa i Madh Je Ti

Fjalët për Sa i Madh Je Ti -n nuk mund të përfshihen për shkak të kufizimeve licencimi.

Teksti: Stuart K. Hine, 1899–1989. *Fjalët origjinale të autorit janë veprat dhe e fuqishëm.

Muzika: melodi popullore suedeze, rreth 1891; përsh. Stuart K. Hine.

Fjalët dhe muzika © 1949 dhe 1953 nga Stuart Hine Trust. Të gjitha të drejtat e autorit në SHBA, përveç të drejtave për shtypshkrim, administrohen nga EMI CMG. Të drejtat për shtypshkrim në SHBA administrohen nga Hope Publishing Company, Carol Stream, IL 60188. I rezervohen të gjitha të drejtat. Përdoret me leje.

Psalmet 8:3–9

Psalmet 9:1–2

Mosia 4:5–13