Muzika
Oh, Fjal’ të Shenjta t’Vërtet’sis’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

175

Oh, Fjal’ të Shenjta t’Vërtet’sis’

Plot gëzim

1. Oh, fjal’ të shenjta t’vërtet’sis’

Dëgjojm’ ne dit’ për dit’,

Shenjtor’ve dhën’ prej Perëndis’,

T’na udh’zojn’ drejt qiellit.

[Chorus]

Fjal’ t’buk’ra t’dashuris’

Që vijn’ prej Perëndis’,

Fjal’ t’ëmbla, t’dashura dëgjojm’!

Jan’ fjal’ t’buk’ra t’dashuris’.

2. Fjal’ prej Apostujve t’mir’ jan’,

Të cilët nderojm’ ne,

Që përdit’ ç’të bëjm’ na mësojn’,

N’dashuri dhe hare.

[Chorus]

Fjal’ t’buk’ra t’dashuris’

Që vijn’ prej Perëndis’,

Fjal’ t’ëmbla, t’dashura dëgjojm’!

Jan’ fjal’ t’buk’ra t’dashuris’.

3. Fjal’ prej profet’ve t’Perëndis’,

Shpesh t’papranuara,

Dëshirat e lig’sis’ qortojn’;

Ç’ësht’ e mir’ lavdërojn’.

[Chorus]

Fjal’ t’buk’ra t’dashuris’

Që vijn’ prej Perëndis’,

Fjal’ t’ëmbla, t’dashura dëgjojm’!

Jan’ fjal’ t’buk’ra t’dashuris’.

4. Çdo i zgjedhur i Zotit flet

Me ndihmën e Shpirtit,

Tregon për çdo fush’ të jetës,

Për çdo njeri q’jeton.

[Chorus]

Fjal’ t’buk’ra t’dashuris’

Që vijn’ prej Perëndis’,

Fjal’ t’ëmbla, t’dashura dëgjojm’!

Jan’ fjal’ t’buk’ra t’dashuris’.

5. Si perla t’ndritshme urt’sie,

Që vezullojn’ plot drit’,

Kërkojm’ t’fitojm’ k’to fjal’ drite,

Bindje ndaj k’shillimit.

[Chorus]

Fjal’ t’buk’ra t’dashuris’

Që vijn’ prej Perëndis’,

Fjal’ t’ëmbla, t’dashura dëgjojm’!

Jan’ fjal’ t’buk’ra t’dashuris’.

Teksti: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Muzika: Edwin F. Parry, 1850–1935

Doktrina e Besëlidhje 1:38

Doktrina e Besëlidhje 84:43–45