Muzika
Thirrur t’i Shërbejm’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

158

Thirrur t’i Shërbejm’

Me bindje

1. Thirrur t’i shërbejm’ Mbretit të qiellit,

Zgjedhur t’dëshmojm’ në emrin e Tij,

Lart e posht’ t’rrëfejm’ ngjarjen e Atit,

T’shpallim dashurin’ e Tij.

[Chorus]

Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

Para, shkojm’ përpara, këng’ triumfi këndojm’ ne.

Forc’ Per’ndin’ kemi; gjithmon’ përpara,

Thirrur t’shërbejm’ Mbret.

2. Thirrur t’njohim ne të Tij bekimin –

Djem dhe vajza, bij të një Mbreti –

N’emrin e Tij t’shenjt’ shpallim gëzimin,

Lavde i sjellim Atij.

[Chorus]

Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

Para, shkojm’ përpara, këng’ triumfi këndojm’ ne.

Forc’ Per’ndin’ kemi; gjithmon’ përpara,

Thirrur t’shërbejm’ Mbret.

Teksti: Grace Gordon, ndrysh.

Muzika: Adam Geibel, 1855–1933

Doktrina e Besëlidhje 4:2–3

Doktrina e Besëlidhje 20:17–19