Muzika
Dëgjoni Kombe!
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

171

Dëgjoni Kombe!

Me guxim

1. Dëgjoni kombe! Zën’ e qiellit

Dëgjoni që t’gjith’ të g’zoheni!

Engjëjt e lavdis’ thërrasin fort:

E vërteta ësht’ sot!

[Chorus]

O, sa lavdishëm nga froni lart

Shkëlqen ungjilli i dashuris’!

Ndriçon kjo rreze nga lart në qiell

Çdo tokë sot si diell.

2. Kombet vajtonin në errësir’;

Duke vëzhguar për agimin.

Nata mbaroi; të gjith’ gëzojn’.

E vërteta ësht’ n’ tok’!

[Chorus]

O, sa lavdishëm nga froni lart

Shkëlqen ungjilli i dashuris’!

Ndriçon kjo rreze nga lart në qiell

Çdo tokë sot si diell.

3. Të zgjedhur që Zotit t’i shërbejm’,

Te çdo tokë dhe popull të shkojm’,

Për të vërtetën s’bashku qëndrojm’,

Fjalën e Tij u m’sojm’.

[Chorus]

O, sa lavdishëm nga froni lart

Shkëlqen ungjilli i dashuris’!

Ndriçon kjo rreze nga lart në qiell

Çdo tokë sot si diell.

Teksti: Bazuar në tekstin në gjermanisht nga Louis F. Mönch, 1847–1916. © 1985 IRI

Muzika: George F. Root, 1820–1895

Doktrina e Besëlidhje 133:36–38

Doktrina e Besëlidhje 128:19–21