Muzika
Mos Ndalo
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

163

Mos Ndalo

Me vendosmëri

1. – T’fort’ porsi malet përreth nesh,

Trima dhe besnik’ rrim’,

Mbi shkëmbin që et’rit ngritën

Për ne në k’të tok’ të mir’.

Shkëmb i nderit dhe virtytit,

Besimit n’Per’ndin’ e gjall’.

Flamurin ngritën me ngadh’njim –

Mbi t’shkretëtirës bar.

[Chorus]

Dëgjojm’ shkretëtirën t’këndoj’:

Mos ndalo, mos ndalo, mos ndalo!

Fusha, kodra, male t’kumbojn’:

Mos ndalo, mos ndalo, mos ndalo!

Duke mbajtur flamujt lart,

Marshojm’ n’agim plot lavdi.

Rini e lindjes fisnike:

Mos ndalo, mos ndalo, mos ndalo!

2. Do ndërtojm’ n’shkëmbin që ngritën,

Një pallat për Mbretin.

Në hollet e tij me shkëlqim,

Sjellim himnin plot lavd’rim,

Për trash’gimin që na lan’,

Jo të pasuris’ tok’sore,

Por një bekim të përjetshëm

G’zimi, dashurie.

[Chorus]

Dëgjojm’ shkretëtirën t’këndoj’:

Mos ndalo, mos ndalo, mos ndalo!

Fusha, kodra, male t’kumbojn’:

Mos ndalo, mos ndalo, mos ndalo!

Duke mbajtur flamujt lart,

Marshojm’ n’agim plot lavdi.

Rini e lindjes fisnike:

Mos ndalo, mos ndalo, mos ndalo!

Teksti: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 IRI

Muzika: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI

1 Nefi 2:10

Alma 57:27