Muzika
Lutjen a e The?
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

78

Lutjen a e The?

Plot Mendim

1. Në mëngjes kur dhomën ti le,

Lutjen a e the?

N’emër t’Krishtit, Shpëtimtarit,

Si mburoj’ t’Tijën përkrahje

A i kërkove?

[Chorus]

Shpirtit lutja i sjell prehje!

Lutja natën në dit’ kthen.

Pra, kur jeta terr të duket,

Mos harro lutjen.

2. Zemrën plot zem’rim kur kishe,

Lutjen a e the?

Për hir, v’lla, u përgjërove,

Që tjetrin të mund të falje

Se t’kish dhën’ dhembje?

[Chorus]

Shpirtit lutja i sjell prehje!

Lutja natën në dit’ kthen.

Pra, kur jeta terr të duket,

Mos harro lutjen.

3. Kur t’kishin pushtuar hallet,

Lutjen a e the?

Kur shpirti t’u mbush plot dhembje,

Balsam t’Galaadit a more

Ditën t’filloje?

[Chorus]

Shpirtit lutja i sjell prehje!

Lutja natën në dit’ kthen.

Pra, kur jeta terr të duket,

Mos harro lutjen.

Teksti: Mary A. Pepper Kidder, 1820–1905

Muzika: William O. Perkins, 1831–1902

Psalmet 5:3, 12

Marku 11:24–25