Muzika
Si Motra në Sion (Gratë)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

204

Si Motra në Sion

Gratë

Me vendosmëri

1. Si motra në Sion, së bashku punojmë;

T’Per’ndisë bekime ne do të kërkojm’.

Mbret’rin’ me shumë përpjekje do të ndërtojm’;

Të dob’tin dhe t’lodhurin do të forcojm’.

2. Dhe puna e engjëjve u jepet grave;

Kjo ësht’ dhurata që ne motrat kemi:

Të bëjm’ atë që ësht’ e mir’ dhe njer’zore,

Të g’zojm’ dhe bekojm’ në emër të njer’zis’.

3. Sa i madh qëllimi, sa i gjer’ misioni,

Nëse e plot’sojmë në shpirt dhe veprim.

O, veçse mësimet hyjnore të Shpirtit

Mund t’na japin urt’si qëllimin t’arrijm’.

Teksti: Emily H. Woodmansee, 1836–1906

Muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938. © 1985 IRI

Galatasve 6:2, 9–10

Doktrina e Besëlidhje 11:12–14