Muzika
Siç Pikon Vesa nga Qielli
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

88

Siç Pikon Vesa nga Qielli

Me zell

1. Siç pikon vesa nga qielli

Mbi barin e but’ duke rën’

Dhe gjallëron, duke e bër’

Atë që Per’ndia do.

2. Ja doktrina, Zot, kaq hirshëm,

Le të zbres’ te ne nga lart,

E bekuar, frytëdhën’se

Për të sjellë dashuri.

3. Zot, k’të grumbullim shikoje;

Premtimet e Tua plotëso.

Që nga vendi Yt i shenjtë

Ves’ e jetës le t’pikoj’.

4. Lutja jonë ardhtë tek Ti.

Shpirti Yt u derdht’ tek ne,

Që njer’zit Ty të t’adhurojn’

Kumbim t’gëzuar t’pohojn’.

Teksti: Thomas Kelly, 1769–1854

Muzika: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Ligji i Përtërirë 32:2

Isaia 55:10–11