Muzika
Më Shum’ Shenjtëri m’Jep
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

69

Më Shum’ Shenjtëri m’Jep

Plot lutje

1. Më shum’ shenjtëri m’jep,

Më shum’ përkushtim.

Më shum’ durim n’vuajtje,

M’shum’ breng’ për m’katin.

Më shum’ besim n’Zotin,

Kuptim n’Tij’n kujdes.

Më shum’ g’zim t’i shërbej,

M’shum’ qëllim n’lutje.

2. Më shum’ mir’besim m’jep,

Më shum’ mir’njohje.

Më shum’ shpres’ n’fjal’n e Tij,

Krenar n’Tij’n lavdi.

Më shum’ lot hidh’rimi,

Për Zotin q’vojti.

Më shum’ but’si n’sprova,

Më shum’ lehtësim.

3. Më shum’ dëlir’si m’jep,

Më shum’ më jep forc’.

Më shum’ mall për shtëpin’,

Më shum’ i panjoll’.

Më shum’ i denj’ t’jetoj,

Më shum’ pran’ mbret’ris’.

Më shum’ i bekuar –

Më shum’ si Ti Zot.

Teksti dhe muzika: Philip Paul Bliss, 1838–1876

3 Nefi 12:48

3 Nefi 27:27