Muzika
O Qyteza e Bethleh’mit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

127

O Qyteza e Bethleh’mit

Plot paqe

1. O qyteza e Bethleh’mit,

Që shtrir’ në qet’si je.

Mbi gjumin tënd t’thell’, pa ënd’rrim

Kalojn’ t’heshtur yje;

Prap’ n’udh’t e tua t’errta

Ndrin Drit’ e përjetshme.

Shpresat, frika e gjith’ kohës

Mblidhen në ty sonte.

2. Se Krishti iu lind Maries

Dhe, mbledhur t’gjith’ në qiell,

Kur njer’zit flen’, engjëjt vëzhgojn’

Me dashuri të thell’.

O yje të mëngjesit,

Shpallni t’shenjtën lindje,

I thurni lavde Per’ndis’ Mbret,

Njer’zve në tok’ paqe.

3. Sa qetësisht, sa qetësisht

Jepet dhurat’ e shenjt’!

Per’ndia i fal zemrës s’njer’zve

Bekimet qiellore.

Askush s’dëgjon se Ai vjen;

Por në k’të bot’ m’kati,

Zemra t’buta Atë marrin,

Hyn Krishti, i shtrenjti.

Teksti: Phillips Brooks, 1835–1893

Muzika: Lewis H. Redner, 1831–1908

Mikea 5:2

Lluka 2:4–16