Hivá
Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

163

Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki

ʻI he leʻo-mālohi

1. Tau nofo he ʻEikí,

Hono tafaʻakí,

Tau kole mo tangi,

Tau nofo he ʻEikí,

ʻIkai ha tau ʻe fai,

Fili ʻe ʻoho mai.

Ka ʻoho ʻa e filí,

Tau nofo he ʻEikí.

[Chorus]

Tau nofo he ʻEiki

Hono tafaʻaki

Tau kole mo tangi

Tau nofo he ʻEikí.

2. Tau tali ʻa e ʻEikí,

Mo ʻEne faʻahí.

Faʻahi mālohi,

Tau nofo he ʻEikí.

Te tau ʻikunaʻi,

ʻIkai ha tokaʻi.

ʻEiki ngaahi ʻEiki,

Tau nofo he ʻEikí.

[Chorus]

Tau nofo he ʻEiki

Hono tafaʻaki

Tau kole mo tangi

Tau nofo he ʻEikí.

3. Ko e maka naʻe tā,

Taʻe kau ha nimá.

Teka he fonua,

Tau nofo he ʻEikí.

Tau ō ʻo malanga,

ʻI he loto toʻa.

ʻOua te tau foʻi,

Tau nofo he ʻEikí.

[Chorus]

Tau nofo he ʻEiki

Hono tafaʻaki

Tau kole mo tangi

Tau nofo he ʻEikí.

4. Mālohi ʻo heli,

ʻEne ʻahiʻahí.

Heʻetau faʻahi,

Tau nofo he ʻEikí.

Ko e tauʻatāina,

Kau tau ʻa e ʻOtua.

Kau tau e ko e mafi,

Tau nofo he ʻEikí.

[Chorus]

Tau nofo he ʻEiki

Hono tafaʻaki

Tau kole mo tangi

Tau nofo he ʻEikí.

Fakaleá: Hannah Last Cornaby, 1822–1905

Fakatuʻungafasí: Henry H. Russell, 1818–1900, alt.

ʻEkesōtosi 32:26

Siosiua 24:15, 24