Hivá
Mokomoko ʻo e ʻAhó
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

85

Mokomoko ʻo e ʻAhó

Loto-nonga

Mokomoko ʻo e ʻahó,

Matafi atu e pō,

Hao mei he ngaahi filí,

Pea nofo ki he ʻEikí.

Fakaleá: George W. Doane, 1799–1859

Fakatuʻungafasí: Carl Maria von Weber, 1786–1826

fokotuʻutuʻu ʻe Henry Greatorix, 1813–1858

Same 55:16–17

ʻAlamā 37:37