Hivá
Kosipeli Ko e Maama Lelei
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

47

Kosipeli Ko e Maama Lelei

ʻI he loto-faʻalotu

1. Kosipeli ko e maama lelei,

Ke taki au.

ʻOku fakapoʻuli ʻa e pō,

Ke taki au,

Tuʻu maʻu pea ʻoua naʻa vaivai.

Lafi pē ki hotau Fakamoʻui.

2. ʻIkai te u ʻamanaki ke lotu,

Ke taki au.

Ne u kumi peá u ʻilo ʻa e hala,

Ke taki au,

Fiefia, pe faingataʻa.

Ko koe pē homau falalaʻanga.

3. Kuo lahi taʻu ʻa e tāpuaki,

Ke taki au.

Heʻikai te u toe vaivai,

Ke taki au,

Neongo ʻa e fakapoʻuli.

ʻEiki hā Ho ivi ke u moʻui.

Fakaleá: John Henry Newman, 1801–1890

Fakatuʻungafasí: John B. Dykes, 1823–1876

Same 43:3

Same 119:133–135