Hivá
Folofola Mai ʻa Sīsū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

27

Folofola Mai ʻa Sīsū

ʻI he loto-fiemālie

1. Folofola mai ʻa Sīsū,

Ke mou fou ʻiate Au,

Ko ia te ne kumi hala

Loi mo e kākā.

[Chorus]

Fou ai

ʻI he folofola

ʻA māmani hono kotoa

ʻI he folofolá.

2. Kumi honau ngaahi fuá,

Siʻi kau ngāue ʻa e ʻOtua,

ʻOku tatau hono hala

Mo e folofolá.

[Chorus]

Fou ai

ʻI he folofola

ʻA māmani hono kotoa

ʻI he folofolá.

3. Ko e ʻakau ʻoku fuá,

Kosipeli ʻa e ʻOtua,

ʻOku taʻefaʻa liua

Hono ngaahi halá.

[Chorus]

Fou ai

ʻI he folofola

ʻA māmani hono kotoa

ʻI he folofolá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Tēvita Tuliakiono, 1870–1935

Sione 10:7

Sione 14:6