Hivá
Fetaulaki Fiefia
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

173

Fetaulaki Fiefia

ʻI he loto-fiefia

1. Fetaulaki fiefia

feʻiloaki fiefia

He ʻaho kuo hoko e

He ʻaho mahuʻinga

He kovi kotoa pē

ke ngaloʻiá.

2. Fetaulaki fiefia

feʻiloaki fiefia

Fakavaivai ʻa e loto

Kotoa ki he ʻOtua

ʻI heʻetau hiva

mo ʻetau lotú.

3. Fetaulaki fiefia

feʻiloaki fiefia

Tau feinga ke tau

Loto taha ʻetau lotu

ʻE fiefia ai

ʻa hotau ʻEikí.

4. Fetaulaki fiefia

feʻiloaki fiefia

Tau fakahā ʻetau

Ngaahi kovi kiate Ia

Pea te tau maʻu

ʻa e tāpuakí.

5. Fetaulaki fiefia

feʻiloaki fiefia

ʻOfa ko ʻetau feingá ni

Ke fakamonūʻia

Mo hotau laumālie

Ke ne fakamāmá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Evan Stephens, 1854–1930; fokotuʻutuʻu fakatuʻungafasi ʻe Tevita Tuliakiono, 1870–1935

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:17–19

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 128:19