Hivá
ʻE Kāinga Kuo Hao
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

161

ʻE Kāinga Kuo Hao

Longomoʻui

1. ʻE kāinga kuo hao

ke mou hiki mavava ē.

Kuo hoko he ʻahó ni

ʻEne fakamoʻui.

[Chorus]

Hiki mavava hake,

ʻA e kakai fulipē,

Kuo tau hao mai.

Hōsana ki he ʻEiki.

2. Naʻe pole ʻa e fili

te u tuli te u lavaʻi.

Pea te u vete ia

ʻo makona ʻa e ui.

[Chorus]

Hiki mavava hake,

ʻA e kakai fulipē,

Kuo tau hao mai.

Hōsana ki he ʻEiki.

3. Naʻá ke ifi ʻaki

Hoʻo matangi mālohi.

Pea nau ngalo hifo

kotoa he loto moana.

[Chorus]

Hiki mavava hake,

ʻA e kakai fulipē,

Kuo tau hao mai.

Hōsana ki he ʻEiki.

4. Ko e ʻOtua Ia

te u fakahīkihiki.

He kuó Ne fakamoʻui

au mei he fili.

[Chorus]

Hiki mavava hake,

ʻA e kakai fulipē,

Kuo tau hao mai.

Hōsana ki he ʻEiki.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: William Clayson, 1840–1887

ʻEfesō 6:10–18

2 Nīfai 28:7–8, 20–28