Musika
Ua Sola le Taimi

167

Ua Sola le Taimi

Fa‘atauanau

1. Ua sola le taimi e itiiti o totoe,

E tala‘i ai le tala fiafia i tai ma utā.

Outou le au tala‘i vave atu ma ‘alaga:

Salamō, lata mai le mālō mai lugā.

Salamō, lata mai le mālō mai lugā.

2. Ia lē solomuli i ou tiute pe fitā;

Ae mulimuli iā Iesū, le uō, Fa‘aola.

E ui na ‘e puapuagatia nei e te maua le mamalu

Ma ē amiotonu i le i‘uga;

Ma ē amiotonu i le i‘uga.

3. E ā pe‘a e maua manuia o Amani,

Ae inosia pea oe ‘e le lalolagi nei?

O fa‘atali mai agelu e pale oe i manuia;

Tumau ua tonu o folafolaga;

Tumau ua tonu o folafolaga.

4. Ia mau lou fa‘amoemoe, le fili na te tofo oe;

Ua ia iloa le tāūa o lou vala‘aulia.

E ui na matuiā lou ala; Iesū fa‘atasi mai;

Ua lava lona a‘ao mo fili fou mai;

Ua lava lona a‘ao mo fili fou mai.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: Pese Fa‘a-Siāmani

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 33:2–10, 17

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 51:19