Musika
Iesu o Nasareta, le Tupu, Fa‘aola

101

Iesu o Nasareta, le Tupu, Fa‘aola

Agaga Tapua‘i

1. Iesu, Nasareta; Tupu; Fa‘aola.

Malo i le Maliu; ‘Au o le ola.

Sa tu‘u lou Tamā, Ae afio mai,

E galue na‘o Oe; Ave lou ola.

2. A matou ‘aia nei, Le areto.

Mafaufau i matou, I lou tino,

Sa fa‘alava‘au Mo i matou,

Ma manatua pea, O ou puapuaga.

3. A matou inu le vai, manatua ai.

Matou te vi‘ia ai, Lou suafa.

Ta‘ita‘i i matou, I le i‘uga.

Matou mau ai ma oe, Le uō, le Ola.

Upu ma le Fati: Hugh W. Dougall, 1872–1963

Ioane 6:38–40

Ioane 15:13