Musika
Mo le Malosi o Mauga

19

Mo le Malosi o Mauga

Malosi

1. Mo le malosi o mauga fa‘afetai, Le Atua o matou tama.

Ua e fa‘amalosia o lau fanau, I luga o atumauga

Ua e ta‘ita‘‘i o lou nu‘u, I le toe sa‘olotoga.

[Chorus]

Mo le malosi o mauga fa‘afetai, le Atua, o matou tama.

2. Loa o matou puapuagatia, I lima o e ua saua.

O oe o lo matou olo i le vaivai; O lou mana e malosi ai.

To‘a itiiti matou i le fili, Savavali ma le vaivai.

[Chorus]

Mo le malosi o mauga fa‘afetai, le Atua, o matou tama.

3. Saogalemu lou aumai o matou, I ‘olo o mauga,

E malu ai o e ua pele, Ua e aumai mai nu‘u uma

Mo papa ma vaitafe, Ma le ‘ele‘ele ola.

[Chorus]

Mo le malosi o mauga fa‘afetai, le Atua, o matou tama.

4. Tatou o leoleo o le sulu, E le matineia;

Leoleo tatou o le fata faitaulaga, I luga o atu mauga

Papa o puna o le loto tele, Pei na foa e lou to‘oto‘o sa.

[Chorus]

Mo le malosi o mauga fa‘afetai, le Atua, o matou tama.

Upu: Felicia D. Hemans, 1793–1835; suia e Edward L. Sloan, 1830–1874

Fati: Evan Stephens, 1854–1930

Salamo 95:1–7