Musika
Ua Fetalai Mai o Iesu

129

Ua Fetalai Mai o Iesu

Fīlēmū

1. Ua fetalai mai o Iesū, i ē ua maua i tigā;

E toe maua ai le filemū, e sui a‘i le faigatā.

[Chorus]

“Afai ua e fa‘anoanoa, inā sau ia iā te a‘u;

E te maua ai le filemū, mo lou agaga puapuagā.”

2. Ia amo o le amo nei; ia ave ma ‘ia lē tigā;

E te mafai le amo nei, auā e lē o faigatā.

[Chorus]

“Afai ua e fa‘anoanoa, inā sau ia iā te a‘u;

E te maua ai le filemū, mo lou agaga puapuagā.”

3. Ia ‘ave le avega nei; sau ia oe ma taumafai;

I mea uma e lelei, ia e fa‘aa‘oa‘o mai.

[Chorus]

“Afai ua e fa‘anoanoa, inā sau ia iā te a‘u;

E te maua ai le filemū, mo lou agaga puapuagā.”

Upu: Maxwell N. Cornelius

Fati: James McGranahan, 1840–1907

Mataio 1:28–30

Luka 8:52